Artikel nr 06 fra blad nr 3-1998
Emne: DIKT
Å kom - du som kjemper og strir


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Du dveler så stille i smerte
ved minner som kom - og forblir.
Du kveler et sukk i ditt hjerte.
Du kjenner Guds dom, og du lir.
- Tenk Jesus kan rette på dette.
Din hyrde
din byrde
kan lette.
A kom - du som kjemper og strir.