Artikel nr 06 fra blad nr 4-1998
Emne: Dikt
Takk for soningens nåde,


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ragnar Hansen

Takk for soningens nåde
takk for din sonende makt.
Takk at jeg i all våde,
hviler i ordet: Fullbrakt.
Takk for soingens glede,
alt til min frelse er gjort.
Takk at jeg kan få se det:
Underet - herlig og stort.
Kor:
Hjelp meg så å leve,
ledet ved frelserens hånd.
Slippe å søke og streve,
veiledet trygt ved din ånd.
La oss alltid få være
under frelserens blod.
Gi deg vår pris og ære
renset i livskildens flod.
La så himlen bli målet
ander vår vandring på jord.
Ydmyk trengslene tåle
tro mot ditt hellige ord.