Artikel nr 05 fra blad nr 5-1998
Emne: Dikt
Vekter, hvor langt på natt?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Edin Holme fra diktsamlíngen «Omkring Nasareeren»

Vekter!
Hvor langt på natten?
Dagen er kommet,
men ennu er natt.
Lammet har seiret,
men dragen og dyret
raser.
Kreftene bruser,
himmel og helvede  skjelver. -
Riket vakler,
troen synker i grus,
formørket er solen,
og stjernene faller.
Avgrunnens ånde
forpester alt levende -
uskyld skjendes,
rettferd og heder
ar hjemløs
Heltene faller, 
de kraftige armer
synker.
Løgnen er benket
til høibords
urett og hat
bærer seiren hjem.
Men lavmælt
er sannhetens røst.
De mektiges panne
bær dyrets merke.
Dommeren
selger retten for gull.

Vekter! 
Hvad lider natten?
Når blir det lys?
Vi venter,
vi stunder - 
tunge og mødige
er våre trin.
Vår rygg er bløet,
våre øine er trette. -
Vekter!
Hvad lider natten?
Stille!
Dagen er nær.
Vær våken!
Hastig som tyven
kommer vår herre.
Møt ham
med brennende lamper,
med ombundne lender,
med troskapen brand
i hjertet.
Klokkene ringer!
Dag er nær!