Artikel nr 10 fra blad nr 5-1998
Emne: Bladklipp
Enkle tanker om vanskelige spørsmål


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Arnold Rasmussen (klipp fra Gideon)

Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.(Sak 4,6)

Kristi menighet på jorden er snart to tusen år gammel. Jesus satset på enkle mennesker i starten. Etter hvert kom det til mennesker med utdannelse, slik som for eksempel legen Lukas. Siden ble Saulus kalt på en dramatisk måte. Mannen med datidens høyeste utdannelse og fineste bakgrunn. Men det var ikke kvalifikasjonen for utvelgelsen. Tvert imot sier Paulus siden at alt det aktet han for skrap, for at han kunne vinne Kristus. Det var vel i og for seg ikke noe galt med hans utdannelse og bakgrunn, men det var ikke det han kunne bygge på.

Helt opp til vår tid har ledelsen i våre menigheter ofte vært folk uten særlig teoretisk bakgrunn. Men de har visst hva som var hensikten for virksomheten, nemlig å vinne mennesker for Jesus. Virksomheten var innrettet etter det, og mennesker ble frelst.

Menighetene våre er et speilbilde av den tiden vi lever i. Også i våre menigheter er det kommet inn folk i ledelsen med god teoretisk bakgrunn. Det er ikke noe galt i det. Tvert imot. Vi vet jo nå så godt hvordan vi skal formulere både hovedmål og delmål, og strategiplanene våre er imponerende. Tekniske hjelpemidler til å presentere dem har vi også.

Vi vet jo også så godt at det er forskjell på å drive et firma og en menighet. Et firma kan vi jo drive med suksess, hvis vi er dyktige. Men det kan vi jo ikke med en menighet. Det ene er fysisk og verdslig. Det andre er åndelig og himmelsk. Vi kan ikke uten videre overføre forretningsmessige prinsipper på en menighet, og som en følge av det regne med suksess.

Det er trender i tiden på så mange områder. Det gjelder også i menighetslivet. Det er alltid noen som synes å være mer vellykket enn andre. Da tror vi ofte at vi må forsøke å gjøre det på samme måte, og da vil det lykkes også for oss. Slik er det ikke. Det er aldri snakk om teknikk i Guds rike. Det er snakk om ånd. (....)

Vi må aldri glemme hva vi driver med: å vinne andre for Jesus! Og så må vi ikke glemme at forkynnelsen av Guds Ord må være hovedsaken i våre møter, for «for så kommer da troen av fivrkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Guds Ord» (Rom 10,17).