Artikel nr 04 fra blad nr 6-1998
Emne: Dikt
Intet skyldig


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård.

Ett er klart,
hva ellers massen
sier, tenker eller gjør!
Gud har svart
og gitt meg plassen
ved sitt hjerte. - Hvordan tør
jeg forakte Kristi blod,
hvorved Gud er meg så god, 
og så trøste meg alene
just til slikt jeg skal fortjene?
Jeg har det
som bær' meg
over livets stormer,
brott og brann.
Ved å se
det Ordet lover,
det som du, som evig sann,
har stadfestet med din ed,
har jeg nok til liv og fred.
Dine ord er estningsbaser
for min sjel, om satan raser.
Hvordan skal 
jeg kunne tenke
jeg skal makte og få til,
på Guds kall
og bud, å skjenke
meg Guds liv, Guds Ånd og ild?
Hvordan kan en syndig mann
kunne sette seg i stand?
Og kan jeg, tross alt jeg strever,
holde alt det loven krever?
Du har gitt,
som er fullkommen,
nettopp et fullkomment svar.
Alt er mitt.
Jeg står for dommen
i den hellighet du har,
i ditt liv og i din død.
Hvor er så min synd og nød,
når ditt verk for meg er gyldig?
Nei, slik står jeg intet skyldig.
Nei, det går ikke
Umulig ikke!
Alt mitt strev forgår i skam.
Men jeg får
til punkt og prikke
alt jeg trenger, gitt i ham.
Jeg står her, for himlens Gud,
kledt i Jesu Kristi skrud,
Uten noe å fortjene
har jeg alt i ham alene.
Syng í fryd,
forløst fra tvangen
du, mitt hjerte, Lammets sang!
- Gi meg lyd
for takkesangen,
troens venner, som har rang
av å være barn av Gud,
kledt i Jesu Kristi skrud.
ren og hellig i den rene,
frelst i Jesus, ham alene!
Hvordan skal
jeg kunne nekte
selve Ordet slik det står,
midt i all
min nød forfekte
selvgjort verk, det som forgår?
Nei, jeg akter alt for skam,
 og får være nådebam,
på det verk som han fullbrakte,
Jeg som ingen ting kan makte,
Vi vil gå
igjennom tiden
ett med ham, med blikket vårt
festet på
Guds Sønn, i striden,
mens vi vet vår tid er kort.
Vi har fått en herlig lodd!
Døden selv har tapt sin brodd!
Og snart skal vi "gripe tonen
i det store kvad for tronen".

Å, det er
et nådens under
at jeg skal få være din!
Når jeg her
i stille stunder
ser min kristendoms ruin,
og jeg midt i min fallitt
skal få eie deg og ditt,
ja, så har jeg det som holder
hva enn synd og satan volder.