Artikel nr 07 fra blad nr 6-1998
Emne: Bokmelding
Et land ingen blir ferdig med


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ragna Toft

Anton Blom: «Jødenes vei gjennom historien» Lunde forlag 1998, 181 s., kr 195. 

Israel er et land verden ikke blir ferdig med. Det ser ut til at jødene aldri skal få fred. Vi fikk et typisk eksempel i Golfkrigen. Israel holdt seg utenom krigen. Det var ikke mulig å få skylden over på dem den gangen. Men lide skulle de. Rakettene landet i Israel. De var skutt ut fra Irak. Hvorfor? kan man spørre. Svaret blir som alltid: Slik er det bare. - Jeg tror nok det hadde vært bra om mange flere hadde engasjert seg når det gjelder Israel. Kristne burde vært orientert om hva Guds ord sier om Guds utvalgte folk og land. Noen er godt orientert, men altfor mange vet svært lite. Det inntrykket har jeg fått etter mange møter der emnet har vært om Israel. Kristne mennesker burde være mer interessert i landet og folket der Jesus bodde, vokste opp, og i sitt jordiske liv var jøde som dem. Da tror jeg nok at svaret hadde blitt annerledes, - ikke så uinteressert og så lite engasjert.

Anton Blom har skrevet boken med tittelen «Jødenes vei gjennom historien». Anton Blom er født på Rjukan. Han er journalist og reporter, og har hatt mange radioprogrammer. Mange vil nok kjenne navnet hans.

I forordet skriver Herman Kahan at boken: «Jødenes vei gjennom historien» er utgitt i to opplag tidligere. Men etter foredrag på skoler og i institusjoner om jødene, har han merket seg uvitenhet om det emnet. Han mener at behovet er stort for et nytt opplag av boken, og at Anton Blom har skaffet seg imponerende viten om jødenes religion og historie gjennom tidene. - 

Forfatteren sier at han har fått mange forespørsler, der folk ber han om å gi ut et nytt opplag. 

Etter å ha lest boken, er jeg enig med Herman Kahan. Boken burde leses i alle skoler. - Informasjonen om jødene og deres historie er svært mangelfull i skolene og samfunnet i sin helhet.

Jeg tror nesten at den største synden her er at folk, det vil si, heim og skole ikke bryr seg. De glemmer at vi står i gjeld til jødene. Vi må huske på at det er gjennom jødene vi har fått de åndelige goder.

I Rom 15,17 skriver Paulus bl.a. - «for har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige».

Bl.a. skylder vi å orientere barna våre om hva jødene har formidlet til verden. At Gud valgte dem ut til å være formidlere. Dette burde være en selvfølge for kristne.

Men jeg er redd for at altfor mange kristne blir smittet av tidsånden. De har nok med seg og sitt. Årsaken er at de vet for lite om jødenes historie og verdien av denne.

Boken forteller om jødenes spesielle historie, spesielle fordi Gud valgte dem ut fra jordens mange folkeslag. De skulle være Guds utvalgte folk. - Så får leseren følge jødene gjennom historien. En historie om lidelser, sosial elendighet, forfølgelser og intoleranse, - for ikke å snakke om mord, så som holocaust.

Gjennom alt dette fmner vi en samlet nasjon etter adspredelse i ca 2000 år. Det er utrolig at et folk, som er spredt ut over hele verden, kan bevare sin religion og få landet sitt tilbake etter så mange år. Det er et mirakel, et Guds under i vår tid. 

Boken burde finnes i alle norske heimer. Det gjelder jo det folket som har formidlet evighetsverdier til hele verden. - Kjøp boken og gi den til barn. barebarn, venner og kjente. Boken anbefales på det beste.