Artikkel nr 8 fra blad nr 1-1999
Emne: Bokmelding
Nyttig dokumentasjon om farlig trosretning
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Guttorm Raen

Fred. V. Hjortland:

FOKUS PÅ TROSBEVEGELSEN
Siggerud 1998, 60 s., hft., kr 50,- (+porto)
(Kan bestilles fra: Fred V. Hjortland, Svartholvn. 38, 1404 SIGGERUD - rabatt for mer enn 10 eks.)

I seinere tid er det flere som på en grundig måte har påvist at den såkalte "trosbevegelsen" og beslektede retninger på mange avgjørende punkter står i konflikt med Bibelens lære og fundamentale kristne sannheter. Likevel omtales stadig disse retningene i innflytelsesrike kristne organer som sanne vekkelsesbevegelser.

Heftet "Fokus på trosbevegelsen" består for det meste av sitater fra opphavsmenn og (navngitte) toneangivende ledere i denne bevegelsen, med kildehenvisninger. På denne måten påvises klare avvik i læren om forsoningen, om Gud, om mennesket, om sykdom og helbredelse, om rikdom, og diverse andre punkter.

Jeg kjenner ikke personlig noe nærmere til forfatteren av heftet, men de vurderinger som gjøres gjeldende i et innledningskapittel og i spredte kommentarer, virker sunne. Det påvises blant annet hvor meningsløst det er å avfeie kritikken mot trosbevegelsen med at den er bygd på "løsrivne sitateter", når det er tale om betonte utsagn som man ikke bryr seg om å prøve på Bibelen.

Noen vil kanskje savne at det ikke er flere direkte belegg fra norske (og nordiske) trosforkynnere. Men saklig sett er det nok korrekt, som det sies i heftet, at disse på mange måter står perifert i bevegelsen, og at det er belegg nok å se hvordan de uten forbehold utbrer og anbefaler den generelle litteraturen til trosbevegelsen.

(Det er heller ikke vanskelig å finne uttalelser også hos mer "moderate" forkynnere som på går langt i samme retning. Et typisk eksempel er Aril Edvardsen i Sarons dal, som begynte sin virksomhet med oversettelse av T.L.Osborne's skrifter, har nært samarbeid med Åge Åleskjær - begge nevnt i heftet, lærer blant annet at helbredelse er like viktig som frelse, og hevder at kristne ledere som taler om å lære tålmodighet gjennom sykdom og lidelse - jf. Jak 5,11, er preget av hedensk tankegang. Vi bør være klar over at ikke bare Livets Ords forlag - tidligere Agape, men også Logos - nå overtatt av Hermon - og flere andre forlag har utbredt mange av trosbevegelsens vranglærende bøker.)

For dem som ikke synes de har tid eller krefter til å studere mer grundige bøker om emnet, kan dette heftet anbefales som en grunnleggende orientering om hva det dreier seg om.