Artikkel nr 9 fra blad nr 1-1999
Emne: Bokmelding
Ny romerbrevskommentar
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Kristoffer Fjelde

Norvald Yri:
GUDS JA TIL JESUS KRISTUS.
Oversettelse og tolkning av apostelen Paulus brev til Romerne (kpt 1-8).
Visjon og virkelighet A/S, 358 s., kr 195
Kan kjøpes fra Bibelsk tros kassettjeneste, Postboks 116, 4320 Hommersåk.

Luther sier: "Dette brevet er selve hovedsaken i Det nye testamentet, og det aller reneste evangelium. Det vil være av stor betydning for en kristen at han ikke bare kan dette ordrett utenat. Han bør hver dag være opptatt med det, som sjelens daglige brød. Det kan aldri leses og granskes for grundig. Og jo mer det brukes, desto mer verdifullt blir det, og desto bedre smaker det."

Lys over Guds rettferdighet. Rom 1,17 får et helt nytt innhold for han. Guds rettferdighet er en rettferdighet av tro, ikke av gjerninger. Den rettferdige lever av å tro på den korsfestede Frelser og det han gjorde i vårt sted. Uten Kristus er synden under Guds dom og vrede. Med Kristus er synderen ikke lenger under Guds dom, men frikjent. Luther tok sin tilflukt til Kristus og fikk visshet for at han var frikjent hos Gud.

"Da kjente jeg meg helt i gjennom gjenfødt, og opplevde at jeg gikk gjennom åpne porter like inn i Paradis!" skriver han. "Like sterkt som jeg før hadde hatet det ordet "Guds rettferdighet", like sterkt måtte jeg nå elske og lovprise dette ordet som hadde blitt så søtt for meg. Således ble i sannhet dette Paulus-ordet for meg inngangen til Paradis".

Den katolske munken ble gjenfødt ved Rom 1,17. Ingen kan se Guds rike uten han blir født på ny, sa Jesus til Nikodemus (Joh 3).

Forskjellige slags fortolkninger er det av Romerbrevet. Når vi tenker på katolsk lære så sier den bl. a. at hver og en som påstår at mennesker blir rettferdiggjort bare gjennom å bli tilregnet Kristi verk taler usant. Dette stemmer ikke med Rom 3,28.

Etter luthersk lære utelukkes våre gjerninger når det gjelder vår frelse. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Rom 10,4.

Norvald Yri som i mange år har forkynt og undervist i Romerbrevet på Fjellhaug skoler og på misjonsmarken, legger i sin kommentar brevet ut paulinsk og luthersk, som C. O. Rosenius og Øivind Andersen med flere. Det er nyttig og nødvendig å gjøre seg kjent med Guds frelses åpenbaring i Kristus.
Når Gud ved sitt ord og sin Ånd tar gjerningene fra oss, blir vi fortapte i oss selv. Vår "teori-kristendom" havner på konkursens skraphaug. Da blir den ugudelige rettferdiggjort og gjenfødt. Rom 4,5. (Guds ja, s. 50-53).

Når en gjenfødt opplever synden som hersker i kjødet, når en blir tatt til fange under synden og dødens lov, og opplever Rom 7. Når en roper med Paulus: Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hva da?

Om dette skriver Rosenius: "Det kommer tider i en kristens liv, da synden så raser i hjerte og samvittighet, at han ligger der bare som en forskrekket og vanmektig tilskuer av striden, ligger bare og veier mellom disse makter: Synden og nåden, dommen og barmhjertigheten, hvem som nu er mektigst til å overvinne den andre. Da skal det bli hans eneste frelse, om han får nåde å innse og tro hva her står, at likesom synden har hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdigheten til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre." Rom 5,21.