Artikkel nr 10 fra blad nr 1-1999
Emne: Bokmelding
Om sann vekkelsesforkynnelse
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Guttorm Raen

Carl Fr. Wisløff:

GJØR EN EVANGELISTS GJERNING
Lunde Forlag 1998, 112 s., ib., kr 158,-

I 1990 ble det på engelsk utgitt en bok med seks foredrag av Carl Fr. Wisløff, holdt i USA i 1987. Det er disse vi nå har fått i norsk oversettelse.

Dette er en bok ikke bare for forkynnere, men også for alle andre som bryr seg om hva sann kristen forkynnelse er. Wisløffs enestående evne til å få fram hovedsakene og til å forklare saker på en lettforståelig måte, gjør at både forkynnere og andre vil ha stort utbytte av å studere det som her er lagt fram. Og det er tale om sentrale emner som alle troende bør kjenne til. De som har hørt Wisløffs taler opp gjennom årene, vil nok kjenne igjen mye av innholdet. Men det er svært verdifullt å ha det samlet på denne måten.

I disse seks foredragene får vi både understreket det rette bibelske perspektivet, og aktuelle avveier belyses med nyttige eksempler både fra kirkehistorien og fra vår egen tid. Kapitlene handler om:

1. "Hindringer for vekkelsesforkynnelsen". Her nevnes ensidig betoning av dåpen, "universalismen" (fornektelse av Bibelens ord om fortapelsen), vekkelser uten korset som kjennetegn, falsk optimisme i synet på menneskets natur, og fornektelse av Bibelens autoritet. Som motvekt oppfordres det til å forkynne Bibelens grunnleggende sannheter.

2. "Forkynnelse om dåpen". Dette er en grundig vurdering og kritikk av det sakramentale syn som er blitt så vanlig i vår kirke etter hvert, nemlig at dåpen er det eneste gjenfødelsesmiddel og at alle som er døpt, er kristne. Samtidig understrekes det positive innhold i dåpen slik det læres i Bibelen og i de lutherske bekjennelsesskrifter.

3. "Lov og evangelium i forkynnelsen" - understreking av viktige punkter, og en vurdering av moderne avveier i forkynnelsen i forhold til disse avgjørende sannhetene.

4. "Forkynnelsen skal være bibelsk - hva vil det si?" I motsetning til fire typer moderne forkynnelse som ikke holder mål, understrekes betydningen av det bibelske budskap.

5. "Forkynnelsen må være aktuell" - en vurdering av aktualitetskravet.

6. "Den pietistiske utfordringen". Dette er et svært nyttig foredrag om rett vurdering av pietismen i kirkehistorisk og teologisk sammenheng, og et godt eksempel på hvordan et slikt perspektiv kan hjelpe oss til å vurdere også vår egen tid i lys av hva Bibelen understreker.

Dette er ei bok som alle tenkende kristne burde skaffe seg og gjennomgå nøye.