Artikkel nr 03 fra blad nr 2-1999
Emne: Bladklipp
Jesus midt imellom
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Axel Remme

Ordene i overskriften er hentet fra lidelseshistorien, evangeliet på langfredag Joh. 19,18. Jesus ble korsfestet midt imellom "to ugjerningsmenn" Luk. 23,32. Han hadde syndere nær seg også i døden. Vantroen og spotten fulgte etter ham til siste stund, men også bønnen. Slik måtte endog eksekveringen av dommen over Jesus på Golgata tydelig tjene forkynnelsen av hans frelsesgjerning. Med Jesus midt imellom er det håp også for den verste synder, selv i den siste stund. Så stor er hans frelse, så nådig er Gud, så nær er Frelseren!

Påskens evangelium er åpenbaring om at Jesus gikk midt imellom mennesket og Skaperen, og ble rammet av Guds vrede over synden. Lidelseshistorien avspeiler ikke bare menneskers vantro, mørke og motstand mot Gud. Den viser også at Gud dømmer og straffer synderen. Jesus er "mellommann mellom Gud og mennesker" 1.Tim. 2,5. Med ordene "skje din vilje" bøyde han seg under Guds hellige krav, selv om han visste at det kostet ham alt. "Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom" Jes. 53,5.

Imellom Gud og mennesker var Jesus og gjorde opp en gang for alle og for alltid Hebr.10,10.14. Hans liv og død er stedfortredende. Ved sin gjerning og sitt offer "utslettet" Jesus skyldbrevet og derved fjernet syndegjelden Kol. 2,14. Frelsesverket ble ordnet ved soningsgjerningen av Guds Sønn. Apostelen Johannes formidler denne sannhet sterkt: "Han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verden". "I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder". 1.Joh. 2,2 og 4,10.

Men Jesus står også midt imellom når den onde angriper. Hans frelsesverk er redning fra djevelens maktsvelde. For Ordet sier at Jesus "avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset" Kol. 2,15. Getsemane- og Golgata-kampen gjaldt også det avgjørende oppgjør med ondskapens fyrste. Derfor er det seier mot ham for den som setter sin lit til Jesus. Djevelen får aldri makt over det mennesket som tar imot Kristi frelse og tror på ham. For Jesus er alltid midt imellom med vern og styrke.

"Om verden full av djevler var
som ville oss oppsluke,
vi frykter ei, vi med oss har
den som Guds sverd kan bruke.
Er verdens fyrste vred
og vil oss støte ned,
han ingen ting formår,
fordi alt dømt han går.
Et Guds ord kan ham binde"(M.Luther).

De to som hadde Jesus midt imellom seg på korset, "hånte ham" begge til å begynne med, som også folket, yppersteprestene og de skriftlærde gjorde. Mark. 15,29-32. Men den ene ugjerningsmannen har tydelig kommet på andre tanker. Det endte for ham både med erkjennelse av at straffen var fortjent og med denne forsiktige bønn: "Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike". Og han fikk det vidunderlige løfte av Frelseren: "Sannerlig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!". Luk. 23, 39-43.

Hvilket herlig evangelium vi får her! Den korsfestede frelser mennesket også i dødens stund, når det bekjenner sin synd og vender seg til ham. Om livet er misbrukt og misgjerningene er mange, er redningsmannen Jesus klar til å gripe inn også ved livsveiens ende, dersom en synder vender om. For han er midt imellom Den Hellige Gud og det fortapte mennesket. Som sonoffer og befrier fra alle våre synder er han der. Nær og nådig, som på Golgata! - "for å føre oss frem til Gud". 1.Pet. 3,18.