Artikkel nr 4 fra blad nr 4-1999
Emne: Troslivet
Mennesker imellom
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Henric Staxäng.

Dette er ingen andakt eller preken, men mer spredte tanker som jeg har gjort meg.

Vanskelige tider

Vi lever i et avkristnet og verdsliggjort samfunn. Tidsånden er langt fra god. Materialisme, mammonsdyrkelse og gudløshet tiltar dag for dag. Vi lever i de siste tider, en tid da kjærligheten skal bli kald hos de fleste.

Midt i denne kalde og harde virkelighet lever en kristen, som i seg selv er svak og utsatt. Kanskje kjenner du det nettopp i dag sliten, psykisk trøtt, utilstrekkelig, misforstått, oversett eller bedradd? Kanskje har du lengtet etter varm kjærlighet fra medkristne, men har i stedet fra visse personer møtte en kald kjærlighet, en kjærlighet som gjør forskjell på folk. Det kan hende du kjenner deg i veien, utenfor. Det kan hende du merker kulde i stedet for varme, og det fra kristne.

Jeg vil sitere noen setninger fra en ukjent forfatter: "Er du inne i vanskelige omstendigheter, omgitt av mennesker som ikke forstår deg, slik som du aldri faller i smak for, men som i stedet setter deg i bakgrunnen – det kommer fra meg. Jeg er Herre over omstendighetene. Du kommer ikke inn i noe forhold i livet ved en tilfeldighet, men det er Guds gode plan for deg. Har du ikke bedt om at Herren skal gjøre deg ydmyk? Se, jeg har plassert deg i en skole der du lærer denne leksen."

Du og Herren

Selv om andre kan såre deg, er du elsket av Herren Jesus, hvem du så er, enten du er født på ny eller ikke. Du er dyrt kjøpt. Jesus har gitt sitt liv for deg og han vil ha deg som sin for evig.

Gud er Herre over hver og en omstendighet i ditt liv. Alt som møter deg av glede eller skuffelse er et ledd i Guds oppdragelse av deg med tanke på evigheten. Herren ønsker å ha et dypere samfunn med deg i ordet og bønnen.

Du trenger å se at du selv gjennom din synd, ulydighet, verdslighet og åndelige likegyldighet har bedrøvet Herren. Du trenger å innse hvor kald din egen kjærlighet til Jesus er, og i Ordet få møte hans varme kjærlighet til deg. Herren venter ikke noen prestasjon av deg, men han vil vise og overbevise deg om din synd mot ham. Når du bekjenner din synd for Herren (Salm 32,5), lover Gud i sitt eget ord full forlatelse for alle dine synder. Jesu fortjeneste og hans hellige blod renser fra all synd. Det er Jesu kjærlighet og nåde som skaper kjærlighet i ditt hjerte, kjærlighet til Herren, til trossøsken, ja, til dine medmennesker.

Hvordan har du det med Herren? Du kan ikke ha det godt med Herren om du i dag vet om at du legger byrder på ryggen til dine medmennesker, dine brødre og søstre i troen. Du svarer kanskje: "Nei, jeg bærer ikke nag mot noen". Men gjør du forskjell på folk? Er det noen som du bevisst møter med en kald kjærlighet? Hva er grunnen til det? Hva svarer du om Jesus spør deg: "Hva har du imot ditt medmenneske?" Kanskje er det noe som du må bli klar over. Gå alltid først til deg selv. Angrip først dine egne feil.

Ulike reaksjoner

Vi kommer her inn på ømtålelige saker. Du kan ha blitt såret, urettferdig behandlet og misforstått. Be om hjelp til ikke å bli bitter. Be om et tilgivende sinn. Be for dem som har såret deg. Dette vanskelige som du må gå igjennom, som du slett ikke forstår meningen med, kan være et ledd i Guds oppdragelse av deg. Menneskers meninger og dommer kommer da til å bety mindre for deg, mens Jesus mer og mer blir alt for deg. Du er dyrt kjøpt av Jesus og elsket av ham.

Så må det også sies at vi mennesker er så ulike. Vi har forskjellig bakgrunn, ulike evner og forskjellig legning.

Noen har svært vare følelser, andre dårlig selvtillit. Noen blir lett mistenksomme og misforstår andre. Somme har en kravstor og kritisk natur uten at de selv er klar over det. Mennesker i deres nærhet vet ikke hvordan de skal takle situasjoner som oppstår. (Dette må ikke forveksles med åndelig våkne mennesker som ofte blir ansett som altfor kritiske.) Andre lider av et heftig sinn. Noen er gjerne tilbakeholdende og usikre i møte med andre. Det kan ha sin årsak i vanskelige oppvekstforhold, som for eksempel langvarig mobbing på skolen.

Alle har vi våre svakheter, skjulte handikap, begrensninger og egenheter. Det er trekk som dypest sett kommer av vårt syndeforderv. På ulike måter kan kjærligheten bli satt på prøve. Alle gjør vi oss skyldige i mistak, noe vi har sagt og gjort som vi angrer på. Men midt i alt dette er det viktig at legger nøye merke til Paulus’ ord i 1 Kor 13: "Kjærligheten er tålmodig, er velvillig, … gjemmer ikke på det onde. … Den utholder alt, håper alt, tåler alt."

Når du har såret noen, glem ikke det lille ordet: "Tilgi".

Forholdet til Jesus og til medmennesker

Du ønsker vel å ha et godt og åpent forhold til din Frelser? Men du bør på samme måte legge vinn på å ha et godt og åpent forhold til dine medmennesker. Det er en sammenheng mellom ditt forhold til Frelseren og ditt forhold til medmennesker. Du kan ikke ha et godt og fortrolig forhold til Herren i bønnen og samtidig forsvare at du går rundt med uvilje mot noen. I Jakobs brev 5,9 står det: "Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren." I samme brev kap. 2,9-10 heter det: "Dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle." At forholdet til Frelseren og forholdet til medmennesker hører sammen, går blant annet fram av følgende bibelsted: "Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss" (1 Joh 3,23).

Det er sant at vi har syndefordervet i oss, men du må ikke forsvare ditt onde hjerte. Gå til Herren i bekjennelse og bønn. Fly til Jesu kors, til den kjærlighet som gav seg selv for oss.

Nå kan vi ikke vente oss at de kristne på denne syndens jord alltid skal stråle som solen og spre varme omkring seg hvor de går. Det er heller ikke meningen at vi skal tvinge fram en overdreven vennlighet. Men Herren ser til hjertet. Vil du beholde og forsvare den kalde kjærligheten mot et medmenneske, eller vil du bekjenne den for Herren og be om hjelp?

Hvem du enn er – det er Jesu kjærlighet som må få røre ved ditt hjerte. Kommer du på gli bort fra Jesus, da tar lett ukjærlighet, ufordragelighet og partisinn overhånd.

Lev hver dag i fortrolig omgang med Jesus i Ordet og bønnen. Du lever i en vanskelig verden, og det er kanskje mange oppgaver som henger over deg. For at ikke ditt nådeliv skal dø ut – unn deg stillhet med Herren hver dag. Du behøver å bli så stille at det blir et møte mellom deg og Jesus.

(Overs.: G.R.)