Artikkel nr 6 fra blad nr 4-1999
Emne: Bokklipp
Åndelige våpen
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Francis A. Schaeffer.

"For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i Ånden med bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige," (Ef 6,10-11; 13-18).

Legg merke til at ingen av de våpnene som er nevnt her blir regnet med av ikke-kristne. Men for oss fins det ingen andre måter å kjempe mot åndsmaktene. Og dersom vi ikke bruker disse våpnene, har vi ikke noe håp om å vinne seier.

Den viktigste striden vi står i, er mot åndsmaktene i himmelrommet. Men det betyr ikke at striden er utenfor denne verden eller utenfor historien. Det er en åndelig kamp, men denne kampen foregår her på jord i vårt eget land, i vårt eget lokalsamfunn, på våre arbeidsplasser, i våre skoler og til og med i våre hjem. Denne åndelige kampen har sin motsats i den synlige verden, i menneskets sinn og på alle områder i vårt samfunn. Arenaen for denne himmelske kampen er altså vår egen verden og vår historiske situasjon.

Hvis vi skal vinne denne striden og kunne bruke disse våpnene, som er de eneste som er effektive, må vi oppfylle en forutsetning. Vårt liv må være overgitt til Kristus, fundert på sannheten, levd i rettferdighet og bygd på evangeliet. Det er interessant å legge merke til at alle våpnene Paulus lister opp her er defensive. Det eneste offensive våpnet er "Åndens sverd, som er Guds ord". Mens de andre hjelper oss å forsvare oss mot Satans angrep, er Bibelen det våpnet som setter oss i stand til å kjempe med Herren mot de onde åndelige hærskarer. Men det må være Bibelen som Guds ord med alt den omhandler – frelse, historie, naturvitenskap og moral. Hvis vi inngår kompromiss på noen av disse områdene, og sier at ikke alt i Bibelen er sant, ødelegger vi kraften i Guds ord og overgir oss til fienden, men dessverre har mange konservative kristne gjort akkurat dette de siste årene. Til slutt vil vi presisere at et liv i bønn er viktig; "be alltid i Ånden".