Artikkel nr 10 fra blad nr 4-1999
Emne: Kommentar
Gud er Herre over liv og død
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland.

Frels dem som hentes til døden, og de som vakler hen for å drepes – måtte du kunne holde dem tilbake. Ord 24,11.

For flere år siden hadde et engelsk menighetsblad et oppslag om Beethoven hvor en kunne lese: "En gruppe medisinske studenter fikk følgende spørsmål å besvare:

I en familie lider faren av syfilis, moren har tuberkulose. Hun har født fire barn. Det første er blind, det andre døde, det tredje er døvstum og det fjerde har tuberkulose. Nå er hun gravid igjen, med det femte barnet. Foreldrene er villige til å akseptere abort. Hva råd har du å gi dem?

Flertallet av studentene var avgjort for abort i dette tilfellet.

Foreleseren svarte da: Gratulerer, mine herrer. Nå har dere prestert å ta livet av Beethoven!"

Denne fortellingen får oss til å tenke på hva som skjer i dag, både i Norge og verden for øvrig, hvor mange foster eller menneskeliv blir tatt av dage. - Mennesket som er Guds ypperste skapning - skapt i hans bilde til å ha forvalteransvar over hele universet, drepes i mors liv.

Livet begynner i og med befruktningen. Derfor har fosteret menneskeverd og en uendelig verdi, og er ukrenkelig. Det lille hjelpeløse foster er uten rettsvern de 12 første veker av sitt liv i Norge. Enhver mor har - ifølge norsk lov – rett til å avgjøre om det skal få leve eller om det skal drepes. Men Guds lov sier:"Du skal ikke slå i hjel." 2 Mos 20,13. Derfor er det ikke noen privatsak å avgjøre liv og død. Gud har aldri gitt noe menneske fullmakt til å bestemme over liv og død. Han har gitt livet til hver enkelt , og i hans bok er "de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet." Salme 139,16.

Har vi gjort noe for å redde disse små? Guds ord sier:"Om du sier: Se, vi visste ikke noe om det! – skulle ikke han skjønne det, han som prøver hjertene? Og han som vokter din sjel, skulle ikke han vite det, og skulle ikke han gjengjelde et menneske etter dets gjerninger?" Ord 24,12. – Ingen av oss kan stige fram og si at vi visste ikke hva som skjedde. For vi hører nesten daglig om det som skjer på sjukehusene og abortklinikkene. Men Herren vet alt om oss, og vi skal alle fram for Guds domstol og bli dømt etter våre gjerninger.

Kunne bare dette ordet bli en vekker for hver enkelt av oss! La oss legge disse små fram for Herren i bønn!

La oss si klart ifra, både skriftlig og muntlig, til dem som styrer og regjerer at de må følge Herrens bud, ellers vil landet vårt gå vanskelige tider i møte og til slutt gå under.

Men la oss også legge dem fram for Herren Jesus Kristus i bønn om at de må besinne seg på Guds lov og gi de små rettsvern fra unnfangelsen av! - Skriften sier:"Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil." Ord 21,1. Godt å vite at ingenting er umulig for Gud. Det er rett og trygt å legge alle ting i hans hånd.

Må Herren se i nåde til oss alle og landet vårt!

Bakgrunn:
(kilde: FLMs nettsider)

År
Aborter
Fødte
% aborter
1979
14 456
51 580
21,89
1980
13 531
51 039
20,96
1981
13 845
50 708
21,45
1982
13 496
51 245
20,85
1983
13 646
49 937
21,46
1984
14 070
50 274
21,87
1985
14 599
51 134
22,21
1986
15 474
52 514
22,76
1987
15 422
54 027
22,21
1988
15 852
57 526
21,60
1989
16 208
59 303
21,46
1990
15 551
60 939
20,33
1991
15 528
60 808
20,34
1992
15 164
60 109
20,15
1993
14 909
59 041
20,16

(Fødte = levende fødte. % aborter = prosent av totalt antall graviditeter som ender med abort)