Artikkel nr 02 fra blad nr 5-1999
Emne: Andakt
Den hvite drakten
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ingar Gangås.

Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. (Åp 7:13-14)

Gud vil at alle fortapte syndere skal få motta frelsen i Jesus. Kom, sier han, og la oss gå i rette med hverandre. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes 1,18. Ingen synd er skjult for ham. Du kan ikke møte den hellige Gud – som er en fortærende ild mot all synd – slik som du er i deg selv. Uten Jesus mangler du den hvite drakten. Da må du selv svare for synden din, og du må selv bære syndebyrden og omkostningene.

Men Gud vil så gjerne ta den skitne drakten av deg og ikle deg høytidsklær. Han la din synd på Jesus som ble fortært i ditt sted. Ved sin syndfrihet og fullkommenhet oppfylte Jesus lovens krav. Ved sin død og sitt liv åpnet han himmelen for deg. Ved troen på Jesus får du en skinnende ren og ny drakt å kle deg i. Bare den som er iført denne kledningen og er blitt født på ny, får komme inn i himmelens rike. "Min sorte drakt er blitt snehvit skrud, og jeg står hellig og ren for Gud i kraft av blodet, ja blodet", synger Fredrik Wisløff. Kan du synge slik?

Måtte du for det første få se at Gud er en hellig Gud som ikke tåler noe urent og syndig. "Og intet urent skal komme inn i staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet". Åp 21,27.

For det andre skulle jeg ønske at du fikk se hvor vanskelig det er å bære syndebyrden selv. Du har kanskje prøvd på det? Vil du fortsette med det kan du aldri bli frelst. Du holder ikke mål for Gud, og du kan aldri bli rettferdig for ham om du pynter aldri så mye på dine egne klær. Du er og blir en synder som er utestengt fra frelsen, dersom du vil bygge på noe du er eller gjør for Jesus."Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger", sier Herren om deg. Jes 43,24.

Den fortapte sønn måtte også erfare det. Luk 15. Livet i verden ble et tomt og trist liv. Mange tror at syndelivet er så forlokkende, men det er ikke sant. Får synden først tak i deg, føres du snart fra tomhet til tomhet. Til slutt blir livet ulevelig. Er du slik som den fortapte sønn som har ødslet bort farsarven sin, må du vende om. Gi Gud rett når han minner deg om din fortapte stilling. Det måtte også Jakob gjøre da han var i klemme. Han hadde forlatt sin fars Gud og hadde løyet og bedratt. Nå innså han at syndelivet var tomhet. "Slik hadde jeg det: Om dagen fortærtes jeg av hete, og av kulde om natten. Søvnen flydde fra mine øyne". 1 Mos 31,40. I kampen med Herrens engel måtte han kapitulere og bekjenne: Jeg er Jakob. Jeg er en luring og bedrager.

For det tredje skal du vite at dersom du kommer til Jesus med din synd, er han ikke sein med å svare deg. Da sier han:"Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu". Jes 43,25. Salig er du om du som Jakob har fått bytte din syndedrakt med Jesu hvite kledning. Da er du dekket av Jesu frelsesverk, og du står rein og rettferdig for Gud – i Jesus. Du vil nok kjenne på synd fortsatt. Men da må du alltid gå til Jesus med den. Trangen til å leve i lyset er blitt født.

Da fødes også lengselen etter at Jesus skal komme igjen å hente sine. Livet her på jord kan være fullt av både prøvelser og plager. Bibelen taler om både kors og trengsel for Guds barn. Slik må det være for at vi ikke skal glemme Jesus. For vi glemmer så lett hva det kostet Jesus å kjøpe oss fri fra synden da han døde for oss på korset. Han betalte for den hvite drakten du skulle få. Det gjorde han med sitt eget liv og blod.

En dag skal trengselen her på jord ta slutt. Mens vi venter på hans komme, vil han at vi skal leve til hans behag. Pass på at du ikke skitner til den drakten du har fått! "Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet". Gal 5,1,13.

Vær takknemlig for det du har fått i Jesus! Han er reisedrakt god nok for hver den som omvender seg og tror på ham.