Artikkel nr 04 fra blad nr 5-1999
Emne: Dikt
Det var Jesus
Ukjent forfatter

Jeg ønsket å vinne rettferdighetsskrud med adgang til Himlen og yndest hos Gud. Jeg kjempet og strevet, men kom ingen vei. Da hørte jeg: - Overgi dette til meg. Det var Jesus. Han renset min sjel i sitt blod. Rettferdig og verdig for Himlen jeg stod. Det var Jesus med hele sin lydighets prakt. Han selv ble min rettferd, min pryd og min drakt. Jeg ønsket å bære for Himmelen frukt, så Ånden fikk råde og kjødet fikk tukt. Men torner og tistler skjøt opp på min vei. Da hørte jeg: - Overgi dette til meg. Det var Jesus, det vintre med Himmelens saft, Med kjærlighetsliv og oppstandelseskraft. Det var Jesus med ordene: - Bli du i meg, så bærer jeg frukter for Himlen i deg. Jeg ønsket å kjempe og stride i bønn, og vinne den trofaste seier i lønn, men søvnen meg fanget, det lykkedes ei. Da hørte jeg: - Overgi dette til meg. Det var Jesus, han sa: Jeg har gitt deg min Ånd, la verket få være i Talsmannens hånd. Det var Jesus med løftet: - Han minne deg vil. Og slik ble de seirende bønnene til. Jeg hermed er avsatt fra hele mitt verk. Jeg skulle alene i Jesus bli sterk. Det kalles i Skriften, å leve i tro, og skaper i hjertet vidunderlig ro. Det er Jesus som virker til Guds velbehag, å ville og virke hver eneste dag. Det er Jesus ved sannhetens nåde og Ånd. Hvor herlig å være et verk av Hans hånd.