Artikkel nr 04 fra blad nr 5-1999
Emne: Dikt
Det var Jesus
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Ukjent forfatter

Jeg ønsket å vinne rettferdighetsskrud 
med adgang til Himlen og yndest hos Gud. 
Jeg kjempet og strevet, men kom ingen vei. 
Da hørte jeg: - Overgi dette til meg. 
Det var Jesus. Han renset min sjel i sitt blod. 
Rettferdig og verdig for Himlen jeg stod. 
Det var Jesus med hele sin lydighets prakt. 
Han selv ble min rettferd, min pryd og min drakt. 

Jeg ønsket å bære for Himmelen frukt, 
så Ånden fikk råde og kjødet fikk tukt. 
Men torner og tistler skjøt opp på min vei. 
Da hørte jeg: - Overgi dette til meg. 
Det var Jesus, det vintre med Himmelens saft, 
Med kjærlighetsliv og oppstandelseskraft. 
Det var Jesus med ordene: - Bli du i meg, 
så bærer jeg frukter for Himlen i deg. 

Jeg ønsket å kjempe og stride i bønn, 
og vinne den trofaste seier i lønn, 
men søvnen meg fanget, det lykkedes ei. 
Da hørte jeg: - Overgi dette til meg. 
Det var Jesus, han sa: 
Jeg har gitt deg min Ånd, 
la verket få være i Talsmannens hånd. 
Det var Jesus med løftet: - Han minne deg vil. 
Og slik ble de seirende bønnene til. 

Jeg hermed er avsatt fra hele mitt verk. 
Jeg skulle alene i Jesus bli sterk. 
Det kalles i Skriften, å leve i tro, 
og skaper i hjertet vidunderlig ro. 
Det er Jesus som virker til Guds velbehag, 
å ville og virke hver eneste dag. 
Det er Jesus ved sannhetens nåde og Ånd. 
Hvor herlig å være et verk av Hans hånd.