Artikkel nr 14 fra blad nr 5-1999
Emne: Bokmelding
Husandaktsboka
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Kristoffer Fjelde.

Husandaktsboka av C.O. Rosenius Arven Forlag 4513 Mandal 

Hermod Hogganvik, som tidligere har oversatt og gitt ut Roseniuslitteraturen "Fader vår" og "Romerbrevets budskap" i 3 bind, har nå ferdig i ny oversettelse den kjente "Husandaktsboka", og gir den ut på sitt eget forlag.

Ja, her får vi i sannhet lære å kjenne arven; arven fra Adam, arven fra Kristus – og den arv vårt lands åndelige fedre hadde å gi oss.

Dagens kristenhet har ikke klart for seg hvordan Carl Olof Rosenius‘ forkynnelse har skapt og preget gudgitte forkynnere og vekkelser helt fram til vår egen tid. Olav Valen-Sendstad uttaler for eksempel: "Rosenius vil være kjær og vil bety noe åndelig her i Norge, så lenge her overhode finnes levende kristendom".

Carl Olof Rosenius (1816-1868) ble kalt "Nordens evangelist og "Nordens sjelesørger".

I en veldig vekkelse i Finland ropte de til hverandre på gaten:"tjuesjuende august!" Det var andakten på den dagen i Rosenius‘ Husandaktsbok de hilste hverandre med.

Det er ikke til å underslå at enkelte, også svært viktige ting er utelatt og til dels svekket i tidligere utgaver av Husandaktsboka.

Jeg har fulgt denne nye oversettelsen av Husandaktsboka med stor interesse. Jeg kjenner Hogganviks arbeid, hvor han under bønn har søkt å gjengi budskapet. Ikke bare bokstav, men den åndelige vekt og nyanse i hvert enkelt ord blir med og former det budskap Rosenius har fått å formidle til oss fra Gud.

Det som vil bli lagt merke til, og som jeg ikke minst vil fremheve ved denne oversettelsen, er at for første gang er originalutgavens dype Skrift-gjengivelse tatt vare på, men i dagsaktuell språkdrakt. Dette har selvsagt også bidratt sterkt til å gjenskape dybden i selve budskapet. Og det vil bli satt pris på av den våkne leser.

Jeg opplever at jeg "leser Rosenius" med sin klare forkynnelse til frelse og helliggjørelse. Det er "lett" (i rett og god mening) å lese denne oversettelsen.

Jeg tar ikke for sterkt i når jeg sier at vi her har den beste gjengivelse vi har hatt til norsk av Carl Olof Rosenius‘ Husandaktsbok. Og jeg kjenner på gleden over at denne nå skal ut og igjen bli husandaktsboka for mange, ikke minst unge hjem.