Artikkel nr 03 fra blad nr 6-1999
Emne: Fra sangskatten
Adventssalme
Av Gunnar Holth.

Det er sagt om Landstad at han er adventens sanger - fremadrettet mot det som ennå ikke er fullbyrdet, men som skal komme. Håpets sanger. Det er videre hevdet at boten er grunntonen hos Landstad, men at det i troen og håpet ligger en stillferdig og varsom glede som en overtone. Denne gleden er sterk nok til å bære igjennom både liv og død. Og denne gleden er viss, fordi den er knyttet til han som er kommet, som stadig kommer og som en gang skal komme igjen. "Når Jesus kommer" er temaet for salmen som siteres nedenfor og her merker vi en sann og ekte glede. I hvert vers uttrykkes en ydmyk takk til Kristus for den saligheten han skaper når han bare får komme til - i hjertet, i hjemmet, i landet…. Og personlig har jeg ofte hatt bruk for siste verset i mine bønner.. - Vi tar her med 6 vers - av 9 - slik vi finner de i Landstads reviderte, med et par justeringer: Når synderen rett ser sin våde, I sjelen dypt besværet går, Og Jesus kommer med sin nåde Og legger den på hjertets sår, Da slukkes sorgen salig ut, Da blir det glede stor i Gud. Når Jesus kommer inn i huset, Og hans den søte hilsens fred Har alle hjerter gjennomsuset Og senket seg i sjelen ned, Da blir det stille, lyst og mildt, Da enes atter hva er skilt. Når Jesus kommer inn i landet Og fanger folket med sin makt, Og hjerter fjernt og nær har sannet Hans ord, og gjort med ham sin pakt, Da blir det lystelig å bo i Herrens fred og stille ro. Han står for døren nå og banker Og hvor det lukkes opp med bønn, Der går han inn og sjeler sanker Og holder måltid der i lønn. Tenk, under ditt det ringe tak! Hvor ble det deg en salig dag! Han står for døren nå og banker, Å dyre sjel, gi akt derpå! Fornekt ham ei i dine tanker, Og la ham ikke ute stå! Jeg sier i mitt stille sinn: Du Guds velsignede, kom inn! Kom inn til meg og alle mine Og bli vårt hjertes trøste-skatt! Kom inn med lys til alle hine Som bor ennå i dødens natt! Jeg sier i mitt stille sinn: Du Guds velsignede, kom inn!