Artikel nr 3 fra blad nr 6-1999
Emne: Fra sangskatten
Adventssalme


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Gunnar Holth

Det er sagt om Landstad at han er adventens sanger - fremadrettet mot det som ennå ikke er fullbyrdet, men som skal komme. Håpets sanger. 

Det er videre hevdet at boten er grunntonen hos Landstad, men at det i troen og håpet ligger en stillferdig og varsom glede som en overtone. Denne gleden er sterk nok til å bære igjennom både liv og død. Og denne gleden er viss, fordi den er knyttet til han som er kommet, som stadig kommer og som en gang skal komme igjen. 

Når Jesus kommer” er temaet for salmen som siteres nedenfor og her merker vi en sann og ekte glede. I hvert vers uttrykkes en ydmyk takk til Kristus for den saligheten han skaper når han bare får komme til - i hjertet, i hjemmet, i landet.. .. 

Og personlig har jeg ofte hatt bruk for siste verset i mine bønner.. 

- Vi tar her med 6 vers - av 9 - slik vi finner de i Landstads reviderte, med et par justeringer:

Når synderen rett ser sin våde,
I sjelen dypt besværet går
Og Jesus kommer med sin nåde
Og legger den på hjertets sår,
Da slukkes sorgen salig ut,
Da blir det glede stor i Gud
Han står for døren nå og banker
Og hvor det lukkes opp med bønn,
Der går han inn og sjeler sanker
Og holder måltid der i lønn.
Tenk, under ditt det ringe tak!
Hvor ble det deg en salig dag!
Når Jesus kommer inn i huset,
Og hans den søte hilsens fred
Har alle hjerter gjennomsuset
Og senket seg i sjelen ned,
Da blir det stille, lyst og mildt,
Da enes atter hva er skilt.
Han står for døren nå og banket:
Å dyre sjel, gi akt derpå!
Fornekt ham ei i dine tanker,
Og la ham ikke ute stå!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!
Når Jesus kommer inn i landet
Og fanger folket med sin makt,
Og hjerter fiernt og nær har sannet
Hans ord, og gjort med ham sin pakt,
Da blir det lystelig å bo
i Herrens fred og stille ro.
Kom inn til meg og alle mine
Og bli vårt hjertes trøste-skatt!
Kom inn med lys til alle hine
Som bor ennå i dødens natt!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!
Magnus Brostrup Landstad 1863