Artikkel nr 07 fra blad nr 6-1999
Emne: Dikt
Jeg trives best
Av E. M. Broen.

Jeg trives best hvor korsets gåte yndes, hvor hjertesangen er om Lammets verk. Hvor evighetens frelserråd forkynnes, og Livets Ord gjør Herrens venner sterk. Jeg trives best hvor Åndens susen kjennes hvor sinn og tanke opp mot himlen vendes. Jeg trives best hvor Åndens enhet finnes, hvor Jesu kjærlighet er broderbånd. Hvor alles sinn i Kristus sammenbindes, og broder møter bror i fredens band. Jeg trives best hvor Ånd og Sannhet møtes og hjertene i Herrens ild oppglødes. Jeg trives best hvor kampene motet maner, til virke medens dagen varer ved, I ungdomsår med manndomsalders planer å tjene Gud er livets kjærlighet. Jeg trives best når livets krefter ødes for Han som for oss alle lot Seg døde. Farvel da, verden - alt som her meg hefter - i dårers lag jeg trives ikke mer. Den som har smakt en annen verdens krefter - en fremmed og en gjest seg føler her. Du intet har som hjertet tilfredsstiller. Derfor jeg trives ei ved dine kilder.