Artikkel nr 12 fra blad nr 6-1999
Emne: Dikt
Juleklokker
Av Olav Nergård.

Hør klokkeklangen fra kirketårnet: - et minne inn i de tusen hjem, om englesangen, om Guds enbårne, om ham som fødtes i Betlehem. Hør klokken klinger: Det er som toner med ord fra Jesus - et nådens kall. Hør, klokken bringer fra din forsoner et bud om frelse fra synd og fall. Så hør det synder, hør klokkeklangen, hør julens gamle og glade bud, som Gud forkynner. Hør englesangen, og kom tilbake til nådens Gud. I stille timer du kjenner kallet, du møter Frelserens åpne favn. Og klokken kimer med bud til alle. Så kom i dag - kom i Jesu favn.