Artikel nr 14 fra blad nr 6-1999
Emne: Sang
Juleklokker


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Nergård.

Hør klokkeklangen 
fra kirketårnet: 
- et minne inn i de tusen hjem, 
om englesangen, 
om Guds enbårne, 
om ham som fødtes i Betlehem. 

Hør klokken klinger: 
Det er som toner 
med ord fra Jesus - et nådens kall. 
Hør, klokken bringer 
fra din forsoner 
et bud om frelse fra synd og fall. 

Så hør det synder, 
hør klokkeklangen, 
hør julens gamle og glade bud, 
som Gud forkynner. 
Hør englesangen, 
og kom tilbake til nådens Gud. 

I stille timer 
du kjenner kallet, 
du møter Frelserens åpne favn. 
Og klokken kimer 
med bud til alle. 
Så kom i dag - kom i Jesu favn.