Aktuelt (fra dagens åndelige situasjon)

Fra troens slagmark:
Emne
Forfatter
Artikkel
(Se artikkel-navn)
Immanuel Fuglsang
Vi står alltid i fare for å bli ført vill!
(Se artikkel-navn)
Per Bergene Holm
Sann eller falsk åndelighet
(Se artikkel-navn)
Erik Høiby
Professor Hallesbys radiopreken
(Se artikkel-navn)
Asger Jensen
Skaden i Guds folk
(Se artikkel-navn)
Guttorm Raen
Moderne saddukeisme
(Se artikkel-navn)
Dag Risdal
Profeten Jonas og vår åndssituasjon
(Se artikkel-navn)
Mikkel Vigilius
Merker dere det ikke - at vi er i ferd med å dø?
(Se artikkel-navn)
Niels Ove Vigilius
Teologi for evangeliets skyld

Aktuelle emner:
Emne
Forfatter
Artikkel
(Se artikkel-navn)
J. Fjord Christensen
Kristus eller Antikrist
(Se artikkel-navn)
Redaksjonen
Danvers-erklæringen om menns og kvinners tjeneste
Leder
Eivind Gjerde
Hva med barnet i mors liv?
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde
Islam
(Se artikkel-navn)
Eivind Gjerde
Jehovas vitner - et blikk på deres lære
Leder
Eivind Gjerde
Legg vinn på et hellig liv
For ungdom
Eivind Gjerde
Når er jeg en kristen?
Kommentar
Eivind Gjerde
Statens lånekasse harselerer med syndefallet
Kristen ungdom
Eivind Gjerde
Hvordan kommunisere med de unge?
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Gud er Herre over liv og død
Leder
Olav Hermod Kydland
Om kvinnelige prester, eldste eller forstandere
(Se artikkel-navn)
Carsten E. Petersen
Bibelsk perspektiv på kloning
(Se artikkel-navn)
Hans Erik Nissen
Når utukt går inn
(Se artikkel-navn)
Hans Erik Nissen
Å flytte brikker
Kommentar
Guttorm Raen
"Boikott"
Kommentar
Guttorm Raen
Den norske kirke på vei mot stupet
(Se artikkel-navn)
Guttorm Raen
Drama er ikke kristen forkynnelse
(Se artikkel-navn)
Guttorm Raen
Godtroenhet er ingen kristen dyd
Kommentar
Guttorm Raen
Liberal teologi, trosbevegelse og katolisisme
Kommentar
Guttorm Raen
Overgrepssaker
(Se artikkel-navn)
Guttorm Raen
Sangrevisjoner
Leder
Guttorm Raen
Seier over Satan
(Se artikkel-navn)
Guttorm Raen
Økonomi som endetidstegn
Åndssituasjonen
Guttorm Raen
Åndelige moter
(Se artikkel-navn)
Karl K.Riis
Hvorfor er jeg lutheraner?
Musikk
Poul Madsen
Rockemusikk sett fra en kirke i trengsel
(Se artikkel-navn)
Francis A.Schaeffer
Tilpasning
(Se artikkel-navn)
Odd Eivind Stensland
Åndens fattigdom - karismatisk og luthersk syn
(Se artikkel-navn)
Torstein Svela
Avkristningen
(Se artikkel-navn)
Niels Ove Vigilius
Gudsfrykt og nøysomhet
(Se artikkel-navn)
LMF's høiskole
Willow Creek
(Se artikkel-navn)
Carl Fr. Wisløff
Har pietismen noe å gi oss i dag?